FANATICKÝ ANTI-ZEDNÁŘ

Eugen Nielsen (1884-1963)

byl architekt a vlastník nemovitostí žijící v Oslo. Byl rovněž knižním vydavatelem, vášnivým stoupencem fašismu a národním socialistou. V roce 1927 narazil na knihu německého generála Ericha Ludendorffa. Kniha se nazývala Zničení svobodného zednářství odhalením jejich tajemství. Ta Eugena Nielsena přesvědčila, že Řád svobodných zednářů je ďábelskou židovskou organizací, která se chystá převzít kontrolu nad celým světem. Boj proti této organizaci se stal jeho hlavním politickým cílem. Nielsen se stal zarputilým odpůrcem zednářství a založil své vlastní nakladatelství nazvané Antiforlaget, které vydávalo Ludendorffovy knihy a další knihy s podobnou tématikou. V roce 1932 založil Norskou národní socialistickou stranu, ze které se však brzy stáhnul, protože její členové nesledovali jeho protizednářské cíle.

Co myslíte, že Eugen Nielsen udělal, když naciské Německo obsadilo Norsko?

Eugen Nielsen pomáhal Nacistům zabavit majetek norského Řádu svobodných zednářů.

Zednářství bylo v Německu zakázáno v roce 1935. Po obsazení Norska Němci okamžitě začali aktivně pracovat na zrušení norského Řádu svobodných zednářů. Německá bezpečnostní policie zabavila veškerý majetek norských svobodných zednářů ihned po obsazení země a použila prostory Norské zednářské velkolóže ve středu Osla k ubytování vojáků. Vojáci nakonec našli jiná místa k ubytování, ale majetek zednářů nebyl nikdy navrácen. V září bylo svobodné zednářství v Norsku zakázáno.

Eugen Nielsen pomáhal Německé bezpečnostní policii ve všech záležitostech týkajících se norského svobodného zednářství. Začátkem léta 1940 byl pověřen správou zabaveného zednářského majetku. Část zednářského majetku díky němu zůstala v zemi, avšak na podzim roku 1941 byla odvezena velká část zednářské knihovny čítající 5 400 titulů na ředitelství bezpečnostní policie v Berlíně. Zde byla tato literatura katalogována a studována výzkumnými týmy zvanými Gegnerforscher, které měli zmapovat myšlenky nepřátel nacizmu. Na začátku války byly vyhotoveny studie a práce o ideologii Svobodných zednářů. Tyto studie byly využity pro přípravu výstav, které měly odhaloval tajemství svobodných zednářů a posílit propagandu proti této skupině. V průběhu války byl tento výzkum přerušen, protože bylo třeba mužů, kteří by na tomto problému pracovali jako vojáci.

Část knihovny norských svobodných zednářů se dodnes nachází v zahraničí, kromě jiného také v Národní knihovně České republiky.

Eugen Nielsen vstoupil do norské fašistické strany Nasjonal Samling a jako její člen se podílel na pronásledování svobodných zednářů.

Eugen Nielsen sám nikdy nevstoupil do norské fašistické strany Nasjonal Samling. Byl totiž přesvědčen, že NS je infikována svobodnými zednáři, a kromě toho na rozdíl od NS nikdy nebyl stoupencem Hitlera ani německé okupace. V meziválečném období a během 2. světové války bylo v Norsku mnoho stoupenců různých forem fašismu a nacismu. Nielsen byl jedním z těch výraznějších.

Co se stalo s Eugenem Nielsenem?

Po osvobození bylo u Eugena Nielsena v jeho domově ve čtvrti Frogner v Oslo nalezeno velké množství zednářského majetku. Nielsen byl zatčen a odsouzen za velezradu. Zemřel v roce 1963.