DUCHAPŘÍTOMNÝ ROD UHELNÝCH MAGNÁTŮ

Ignatz Petschek (1857-1934)

byl jedním ze tří bratrů židovského původu, kteří před 2. světovou válkou založili uhelné impérium v Evropě. V určité době jejich podnik kontroloval polovinu evropského uhelného průmyslu a bratři rovněž založili vlastní bankovní dům. Rodina Petschků byla jedním z nejbohatších rodů v Československu.

Ignatz Petschek odešel z Prahy a založil svou vlastní uhelnou společnost v pohraničním městě Ústí nad Labem. Město se nachází přibližně 65 km od Drážďan a tato část Československa byla v roce 1938 připojena ke třetí říši. Pohraniční oblasti Československa na hranici s Německem se nazývaly Sudety. Zde se nacházelo mnoho obyvatel, kteří mluvili německým jazykem a považovali se za Němce, přestože žili na území Československa. Po nástupu Hitlera k moci se tito Němci chtěli stát občany Třetí říše.

Po smrti Ignatze Petschka v roce 1934 převzali podnik jeho synové Vilém a František.

Co myslíte, že se stalo s rozsáhlým majetkem rodiny Petschků a jejich podniky poté, co bylo Československé pohraničí, kde rodina žila, postoupeno Třetí říši?

Nacisté majetek rodiny nezabavili, ale rodinu Petschků zatkli.

Jednou z metod, kterou nacisté používali k tomu, aby zbavili společnost národně socialistického státu jejích nepřátel, bylo zabrání veškerého majetku a tím tedy i způsobu obživy těchto lidí. Odstraněním literatury z knihkupectví a knihoven nacisté odstranili ze společnosti židovské myšlenky. Zabavením obchodů a podniků majitelů židovského původu nacisté odstranili příležitosti k nakupování zboží od židovských obyvatel a zároveň jim tak odebrali možnost obživy. Majitelé židovských obchodů pak museli hledat jiné způsoby, jak se uživit. Křišťálová noc 9. Listopadu 1938 v německých městech: Název Křišťálová noc je odvozen od střepů vymlácených výloh židovských obchodů. 28. října 1939 Nacisté zabrali rodinnou firmu Petschků, jejich podniky a další majetek. Zabavili i dům, ve kterém rodina žila, jejich nábytek a knihy.

Rodina Petschků ztratila veškerý majetek, ale podařilo se jim uchránit své životy.

František Petschek byl posledním členem rodiny Petschků v Ústí nad Labem. Československo opustil 16. března 1939. Rodině Petschků v Praze a v Ústí bylo jasné, že je budou nacisté pronásledovat kvůli jejich židovskému původu a odcestovali proto do Anglie. Později celá rodina emigrovala do Spojených států. Celé obchodní impérium, které tři bratři Petschkové vybudovali, bylo během 2. světové války zničeno. To, co z jejich majetku zbylo, bylo zabaveno komunistickým režimem v Československu v roce 1948.

Co se stalo s rodinou Petschků?

Rodina se usadila ve Spojených státech a i dnes se zabývá obchodem.

Petschkova rodinná vila v Praze byla během 2. světové války zabavena nacisty, poté v roce 1945 Sovětskou armádou a následně pronajata velvyslanectví USA v Československu v roce 1945. Zbývající majetek rodiny Petschků v Československu byl zabrán orgány komunistické vlády.

Dnes patří Petschkova vila velvyslanectví Spojených států amerických v České republice.