Du har nå lest gjennom flere tekster som handler om personer som levde under andre verdenskrig. Historiene som blir formidlet her gjenspeiler noe av den ideologiske kampen som foregikk under krigen, mellom nazistene og de som ble okkupert og forfulgt av nazistene.

Disse historiene er utviklet på bakgrunn av bøker som ble funnet bortgjemt i Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia for noen år siden. Bøkene hadde tydeligvis tilhørt en rekke forskjellige personer og organisasjoner. Det kunne man se av ex libris (navnemerke), stempler og andre måter folk hadde merket bøkene sine på. Noen av de personene som har eid disse bøkene, har du fått møte nå.

Lese mer i denne virtuelle utstillinga: BOOKS DISCOVERED ONCE AGAIN

Denne undervisningsressursen er utviklet av Stiftelsen Arkivet og Nasjonalbiblioteket, Tsjekkia i et EØS-samarbeid.

Prosjektleder: Gro Kvanvig
Tekster: Mirjam Kristensen
Tegninger: Ylve Thon
Design: John Erik Kristensen

Národní knihovnaStiftelsen ArkivetEEA Grants Site map