FORKJEMPEREN FOR DEN EUROPEISKE JØDISKE KULTURARVEN

Lucy Dawidowicz (1915-1990)

var 23 år gammel da hun reiste fra USA til Vilnius. I 1938 tilhørte Vilnius Polen, og Lucy Dawidowicz reiste dit fordi det var her hun kunne lære seg jiddisk, de øst-europeiske jødenes språk, en blanding av tysk og hebraisk. Hun hadde egentlig studert litteratur, men ble interessert i jødisk historie og språk. En av lærerne hennes anbefalte henne å reise til Vilnius og studere jiddisk der. Vilnius var Øst-Europas sentrum for jødisk kultur og Lucy Dawidowicz fikk studere og arbeide på YIVO, et institutt for jødisk historie og kultur. Hun bodde i Vilnius fra 1938-1939 og reiste hjem igjen til USA like før andre verdenskrig brøt ut.

Hva slags innvirkning tror du oppholdet i Vilnius hadde på Lucy Dawidowicz?

Lucy Dawidowicz fortsatte studiene sine, men fulgte nøye med på utviklinga i Europa under andre verdenskrig.

De fleste unge amerikanske jødene fulgte med på det som skjedde på kontinentet foreldrene og besteforeldrene hadde flyktet fra noen tiår senere. Mange hadde fremdeles slekt og kjente til familier som ble myrdet i holocaust. Lucy Dawidowicz fulgte med på krigsutviklinga i likhet med alle sine jevnaldrende, og hun fulgte spesielt nøye med på det som skjedde med jødene i Øst-Europa der hun selv hadde vært før krigen brøt ut.

Lucy Dawidowicz reiste tilbake til Europa etter krigen med en hjelpeorganisasjon.

I 1946 reiste Lucy Dawidowicz tilbake til Europa med en amerikansk-jødisk hjelpeorganisasjon som jobbet i de forskjellige leirene som var satt opp etter krigen for å hjelpe alle de menneskene som sto uten hjem og hjemland etter krigen. Men Lucy Dawidowicz ble snart engasjert i arbeidet med å registrere tapte bøker og dokumenter på Offenbacn Archival Depot i Frankfurt. Offenbach holdt til i en nedlagt fabrikk og var fylt opp av hauger med bøker, papirer og gjenstander som nazistene hadde stjålet under krigen, og som de allierte hadde reddet. Lucy Dawidowicz var ekspert på de bøkene og dokumentene hun selv hadde jobbet med på YIVO-instituttet i Vilnius før krigen. Hennes oppgave på Offenbach Archival Depot var å finne og registrere bøker og dokumenter fra YIVO-instituttet. Offenbach Archival Depot var aktivt i flere år etter krigen og det satt mange mennesker og jobbet med tilbakeføringen av kulturell eiendom til de riktige landene etter krigen.

Hva skjedde med Lucy Dawidowicz?

Lucy Dawidowicz ble historiker og skrev flere bøker om moderne jødisk historie, særlig om holocaust og andre verdenskrig. Hun var preget resten av livet av oppholdet sitt i Vilnius og det hun hadde sett av den øst-europeiske jødiske kulturen som nesten forsvant helt under andre verdenskrig og aldri ble den samme igjen siden. Under krigen ble flere av de menneskene hun hadde vært knyttet til i Vilnius, drept.

Da hun oppholdt seg i Europa etter krigen, hjalp Lucy Dawidowicz, i tillegg til å sortere bøker og papirer, også til med å starte opp igjen jødiske kultursentre og utdanningsinstitusjoner i Europa.

I sin memoar From that place and time skrev Lucy Dawidowicz om sin tid på Offenbach Archival Depot der hun gikk gjennom bunker på bunker med papirer:

"But after a day's delving into the very bowels of the Vilna YIVO's past, I was exhausted, drained of feeling. I wiped away my tears and went back to my hotel room. I had come to see that Vilna had been reduced to fragments of paper and fragments of memory. I knew that whatever I rescued from oblivion was all that could ever be rescued from the ruins of Vilna. I knew that I had completed the mission I'd imposed on myself."