DEN FANATISKE ANTI-FRIMUREREN

Eugen Nielsen (1884-1963)

var arkitekt og gårdeier bosatt i Oslo. Han drev også med forlagsvirksomhet og var en ivrig fascist og nasjonalsosialist. I 1927 kom han over ei bok av den tyske generalen Erich Ludendorff. Bokas tittel var Frimureriets avsløring og overbeviste Eugen Nielsen om at frimurerordenen var en ond, jødisk organisasjon som planla å ta over kontrollen i verden. Dette var den store hjertesaken hans politisk. Han ble en innbitt anti-frimurer og startet et eget forlag, Antiforlaget, for å gi ut Ludendorffs bøker og andre bøker med samme tema. I 1932 stiftet han et eget norsk nasjonalsosialistisk parti, men her trakk han seg ut etter kort tid da de andre partifellene ikke var opptatt av den samme anti-frimurersaken som han.

Hva tror du Eugen Nielsen foretok seg da nazistene okkuperte Norge?

Eugen Nilsen hjalp nazistene i arbeidet med å beslaglegge eiendommene til den norske frimurerlosjen.

Frimureri ble forbudt i Tyskland i 1935. Da tyskerne kom til Norge jobbet de straks aktivt for å legge ned det norske frimureriet også. Det tyske sikkerhetspolitiet beslagla all eiendom som tilhørte den norske frimurerlosjen straks de kom til landet, og brukte først det store losje-huset midt i Oslo sentrum som tilholdssted for soldater. Etter hvert fikk soldatene nye oppholdssteder, men frimurernes eiendom ble ikke løslatt. I september ble frimureri forbudt i Norge.

Eugen Nielsen hjalp det tyske sikkerhetspolitiet i alle spørsmål som vedrørte de norske frimurerne. Fra og med sommeren 1940 fikk han i oppgave å administrere frimurernes eiendeler. Han fikk avverget at deler av frimurernes eiendom ble sendt til Tyskland, men høsten 1941 ble allikevel store deler av frimurernes bibliotek på 5400 titler sendt til det tyske sikkerhetspolitiets hovedkvarter i Berlin. Her ble litteraturen katalogisert og studert av forskere – "fiendeforskere" – som skulle kartlegge hva nazismens hovedfiender sto for. I begynnelsen av krigen ble det studert og skrevet avhandlinger om hva frimurerne sto for, arrangert utstillinger som viste fram frimurernes hemmeligheter og propagandaen mot denne gruppen ble intensivert. Utover i krigen ble denne forskningen avviklet da man hadde mer behov for mennene som jobbet med dette som soldater.

Fremdeles befinner deler av det norske frimurerbiblioteket seg i utlandet, blant annet i Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia.

Eugen Nilsen meldte seg inn i NS og deltok i forfølgelsen av frimurerne som partimedlem.

Eugen Nielsen meldte seg aldri inn i Nasjonal Samling. Hans personlige overbevisning var at NS var infisert av frimurere, og dessuten likte han aldri Hitler og den tyske okkupasjonen av Norge, slik NS gjorde. I mellomkrigstiden og i krigsårene fantes det mange mennesker med ulike varianter av fascistiske og nazistiske overbevisninger. Nielsen var en av dem som skilte seg ut.

Hva skjedde med Eugen Nielsen?

Etter frigjøringa ble det funnet store mengder av frimurernes eiendeler i hjemmet til Eugen Nielsen på Frogner i Oslo. Han ble arrestert og dømt for landssvik. Han døde i 1963.