DEN SNARTENKTE KULLINDUSTRI-FAMILIEN

Ignatz Petschek (1857-1934)

var en av tre jødisk-tsjekkiske brødre som startet et kullimperie i Europa før andre verdenskrig. På et tidspunkt kontrollerte de halvparten av den europeiske kullindustrien og startet også eget bankvesen. Petschek-familien var en av de rikeste familiene i Tsjekkoslovakia.

Ignatz Petschek reiste fra Praha og startet sitt eget kullfirma i grensebyen Usti nad Labem. Byen ligger rundt 2 mil fra Dresden og området ble innlemmet i Det tredje riket i 1938. Grenseområdet mellom Tyskland og Tsjekkoslovakia ble kalt Sudetenland og det bodde mange tyskere på tsjekkoslovakisk land som allikevel snakket tysk og regnet seg som tyskere. Da Hitler kom til makten, ønsket de å bli en del av Det tredje riket.

Etter at Ignatz Petschek døde i 1934, var det hans to sønner Vilem og Frantisek som drev firmaet videre.

Hva tror du skjedde med Petschek-familiens store eiendommer og firmaer da området i Tsjekkoslovakia hvor de bodde ble innlemmet i Det tredje riket?

Nazistene lot eiendommene være, men arresterte Petschek-familien.

En av nazistenes metoder for å gjøre samfunnet fritt for fiender av den nasjonalsosialistiske staten, var å ta fra folk eiendom og dermed livsgrunnlaget. Ved å fjerne litteratur og bøker fra hyllene i bokhandler og bibliotek, fjernet nazistene de jødiske tankene fra samfunnet. Ved å beslaglegge og overta butikker og firmaer som ble drevet av jødiske eiere, fjernet nazistene mulighetene av å handle varer fra jøder og samtidig livsgrunnlaget fra de jødiske eierne som da måtte finne nye måter å overleve på. Krystallnatten 9. november 1938 i de tyske byene handlet om nettopp dette: alle jødiske innehavere av butikker fikk butikkvinduene sine knust, derav navnet Krystallnatten. Den 28. oktober 1939 tok nazistene over Petschek-familiens bedrifter, firma og andre eiendommer. De tok over huset de bodde i og dermed alt inventaret og også bøkene deres.

Petschek-familien mistet alt de eide, men berget livet.

Frantisek Petschek var den siste av Petschek-familien i Usti nad Ladem som forlot Tsjekkoslovakia den 16. mars 1939. Petschek-familien både i Praha og i Usti forsto at de kom til å bli forfulgt av nazistene på grunn av sin jødiske bakgrunn, og reiste til England. Siden dro hele familien til USA. Hele forretningsimperiet de tre brødrene Petschek hadde bygd opp, forsvant under andre verdenskrig. Det som var igjen av eiendommene deres, ble beslaglagt under den kommunistiske tiden i Tsjekkoslovakia i 1948.

Hva skjedde med Petschek-familien?

Petschek-familien dro til USA og har etterhvert blitt en stor slekt som fremdeles driver forretninger.

Petschek-familiens store villa i Praha ble beslaglagt av nazistene under andre verdenskrig, deretter av den sovjetiske armé i 1945 for deretter å bli leid av den amerikanske tilstedeværelsen i Tsjekkoslovakia i 1945. Petschek-familiens gjenværende eiendommer i Tsjekkoslovakia ble beslaglagt av myndighetene under kommunisttiden.

I dag tilhører Petschek-villaen den amerikanske ambassaden i Tsjekkia.