DEN HELTEMODIGE BIBLIOTEKAREN

Reidunn Johnsen

var biblioteksjef på Kristiansand folkebibliotek fra 1938-1971. Da Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, ble en rekke utfordringer snart klare for landets biblioteker og andre som drev med litteratur og bøker. Norges forfattere og lesere skulle ikke få skrive det de ville, og folk skulle ikke få lese det de ville. Nazistene hadde lister over bøker som var forbudt, og fra og med okkupasjonen gjaldt dette også i Norge.

10. april 1940 gjennomførte tyskerne sin første aksjon mot bokhandlere, forlag og bibliotek i Oslo. Allerede 15. april ble det første beslaget på Kristiansand folkebibliotek gjort.

Hva tror du Reidunn Johnsen og hennes kolleger ved Kristiansand folkebibliotek gjorde?

Reidunn Johnsen og hennes kolleger protesterte åpenlyst mot nazistene.

Etter de første krigshandlingene i 1940 da det ble klart at Norge var okkupert av Tyskland, var det svært få nordmenn som gjorde åpenlys motstand mot nazistene. Nesten all motstand foregikk i det skjulte. Men mange som var uenige med det nye styret av Norge, gjorde symbolsk motstand. Eksempler på dette er folk som gikk med binders på jakka, som betydde samhold mot nazismen. Da kongen hadde bursdag, gikk folk med blomst i knappehullet for å sympatisere med kongehuset som var imot det nye styret. Å gå med rød nisselue, betydde at man var imot Quisling og det nazistiske styret av Norge. I en kort periode var det forbudt å gå med nisselue og folk kunne bli arrestert.

Derfor var det vanskelig for et folkebibliotek å gå imot påbudene og reglene de ble underlagt.

Reidunn Johnsen og hennes kolleger innrettet seg etter nazistenes nye regler for folkebibliotekene.

Reidunn Johnsen og hennes kolleger ved Kristiansand folkebibliotek arbeidet ikke åpenlyst imot det nye styret av Norge, men gjorde det de ble bedt om av nazistene og NS. De fjernet forbudte bøker fra hyllene og la dem i forseglede kasser på loftet. De tok imot og stilte ut litteratur NS ga ut og som var påbudt å fremme i bibliotekene. Men i det stille motarbeidet de fleste bibliotekarene nyordningen av Norge. I all hemmelighet lot de betrodde lånere "stjele" forbudte bøker og lånerne oppbevarte disse bøkene til krigen var over. I ettertid ble dette kalt patriotiske boktyverier. Flere av bibliotekarene var også involvert i annet motstandsarbeid og mange ble arrestert.

Hva skjedde med Reidunn Johnsen?

Den 27. januar 1944 ble syv bibliotekarer i Kristiansand arrestert. Reidunn Johnsen var en av dem. Etter 2-3 uker slapp fem av dem ut igjen, men biblioteksjef Reidunn Johnsen ble sittende som fange i Grini fangeleir fram til freden. Hun ble arrestert for å ha bistått motstandsbevegelsen økonomisk. Kollegaen hennes, Margot Jacobsen, ble arrestert for det samme. Hun ble sendt til fangeleir i Polen.

Men nazistene fant aldri ut av hvordan biblioteksjefen og kollegene hennes arbeidet mot den nye ordningen av Norge gjennom å verne de forbudte boksamlingene på biblioteket.

Etter krigen sa Reidunn Johnsen til avisen Fædrelandsvennen:

"Disse bøkene [den nazistiske propagandalitteraturen] er nå fjernet fra hyllene og skal tilintetgjøres på ett eksemplar nær. Vi tenker på å opprette en egen avdeling for denne propagandalitteraturen i kjelleren et sted. En eller annen historieskriver vil kanskje få bruk for dem i årene framover. Dessuten kan vi jo ikke helt sjalte ut 5 års litteratur heller!"