DEN IVRIGE KVINNESAKSFORKJEMPEREN OG PASIFISTEN

Rosa Manus (1881-1943)

var en nederlandsk kvinnesaksforkjemper og pasifist. Hun var datter av jødiske foreldre, og vokste opp i Amsterdam. I 1908 ble Rosa Manus engasjert i den internasjonale suffragettbevegelsen (kvinnesaksbevegelse). Hun ble sekretæren for den nederlandske avdelingen og var en av bidragsyterne til at deres internasjonale konferanse ble avholdt i Haag i Nederland i 1915. I 1935 etablerte hun og en kollega det internasjonale arkivet over kvinnebevegelsen. Her ble litteratur om kvinnesak og kvinnehistorie samlet inn og oppbevart. Rosa Manus arbeidet også mot den økende fascismen i Europa fra midten av 30-tallet, og for fredssaken.

Hva tror du skjedde med Rosa Manus da nazistene okkuperte Nederland 10. mai 1940?

Rosa Manus flyktet umiddelbart ut av landet.

Rosa Manus var aktivt med på hjelpearbeidet med de jødiske flyktningene som kom fra Tyskland til Nederland. Hun var en av dem som skjønte hva som kom til å skje med Europas jøder. Allikevel flyktet hun ikke, men ble for å hjelpe flyktningene og fortsette sitt arbeid med kvinnesak og fredssak.

Rosa Manus ble arrestert fordi hun var pasifist og jøde, og fordi hun hadde jobbet internasjonalt med kvinnesak.

Allerede to måneder etter okkupasjonen av Nederland ble det internasjonale arkivet over kvinnebevegelsen som Rosa Manus hadde jobbet med, stengt av nazistene. Alle bøkene og arkivene som fantes der ble beslaglagt og deler av samlingene sendt ut av landet. Litteratur som fremmet kvinnesak, fredssak og andre emner nazistene var ideologisk uenig med, skulle ikke finnes tilgjengelig noe sted. Antagelig ble alt materialet sendt til Berlin hvor nazistene opprettet et eget bibliotek som skulle studere fiendenes litteratur, såkalt "fiendeforskning". En måned etter at arkivet er stengt, blir Rosa Manus arrestert.

Hva skjedde med Rosa Manus?

Da Rosa Manus ble arrestert, var hun 59 år gammel. Hun ble holdt i Nederland i tre uker før hun ble sendt til Tyskland og forhørt av Gestapo. Hun slapp aldri ut igjen. For en kvinne på nesten 60, var det vanskelig å overleve i tyskernes konsentrasjonsleirer. I juli 1942 fikk familien hennes beskjed om at hun var død. Etter krigen fikk familien en ny beskjed av Røde Kors som sa at hun ikke døde før i april 1943. Man antok først at hun omkom i Ravensbrück konsentrasjonsleir for kvinner, og hun er listet opp på minneplanketter der. Men vitner hevdet etter krigen å ha sett henne meget syk i Auschwitz.

Det internasjonale arkivet over kvinnebevegelsen Rosa Manus var med å starte, eksisterer den dag i dag og heter Atria. Bøkene Rosa Manus selv eide, ble spredt for alle vinder da nazistene evakuerte de store byene hvor all den beslaglagte litteraturen ble oppbevart. Bøkene havnet etter hvert i ulike bibliotek rundt om i Tyskland, og noen i utlandet. I 2003 ble deler av Rosa Manus' private arkiv levert tilbake fra et arkiv som hadde oppbevart materialet i Moskva. Den dag i dag blir det funnet bøker som Rosa Manus eide i tyske og noen utenlandske bibliotek. Noen av disse bøkene befinner seg i Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia.